ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στο Σύστημα Υπολογισμού & Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΣΥΔΔ)

Στο ΣΥΔΔ μπορείτε να εισέλθετε μόνον εφ' όσον είστε πιστοποιημένος χρήστης και σας έχει δοθεί σχετικά ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης (username / password).Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στα φύλλα ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή του κανονισμού 1782/03, εμπίπτουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/97 άρθρο 7Α παράγραφος 1 περίπτωση α). Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται στους χρήστες καμία διαρροή ή πληροφόρηση προς τρίτους σχετικά με το περιεχόμενο των ατομικών φύλλων.Η είσοδος κάθε χρήστη στο σύστημα και οι ενέργειές του σ' αυτό, καταγράφονται και ελέγχονται.

ΣύστημαΈτοςΕίσοδος
ΟΣΔΕ 2014
Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 2015
ΟΣΔΕ 2015
Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015
Συνδεδεμένα καθεστώτα
ΟΣΔΕ 2016
ΟΣΔΕ 2017
ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ 2017
ΟΣΔΕ 2018
ΟΣΔΕ 2019
ΟΠΣ ΑΒ-ΕΞΠ-ΦΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΟΣΔΕ 2020
Αχρεώστητα Πρώτου Πυλώνα 2020
ΟΣΔΕ 2021